Terug naar Nieuws

Energietoeslag aanvragen

Gepubliceerd op:

Heeft u een laag inkomen en nog geen energietoeslag ontvangen? Dan kunt u dit via emmen.nl/energietoeslag aanvragen. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. 

Een groot aantal huishoudens ontvangt de energietoeslag automatisch. Heeft u een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ en bent u geen kostendeler? Dan heeft u vóór 1 april 2022 de energietoeslag van 800 euro automatisch ontvangen.

Bent u bekend bij de gemeente omdat u gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voor minima of omdat u kwijtschelding krijgt voor gemeentelijke belastingen? Of ontvangt u een aanvulling op uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank? Dan ontvangt u vóór 5 mei 2022 automatisch 800 euro energietoeslag op uw rekening.

Energietoeslag aanvragen

Heeft u een laag inkomen en ontvangt u de energietoeslag niet automatisch? Bijvoorbeeld omdat u kostendeler bent of omdat u (nog) geen gebruik maakt van de minimaregelingen? Kijk dan op emmen.nl/energietoeslag of u in aanmerking komt voor energietoeslag. Aanvragen kan ook via emmen.nl/energietoeslag.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen?

Kom hiervoor gerust langs bij:

  • Geldloket Emmen | geldloket.emmen.nl | 0800-0009 (gratis)
  • Sedna | sednaemmen.nl | 0591 680800
  • Informatiepunt Digitale Overheid bij Facet (voorheen bibliotheek) |bibliotheekemmen.nl | 0591 681444

Neem voor het aanvragen uw DigiD en een kopie van uw salarisoverzicht of uitkeringsspecificatie mee. Als u een bijstandsuitkering heeft en kostendeler bent, neem dan ook uw energiecontract mee.

Meer weten?

Kijk op emmen.nl/energietoeslag of bel met 140591

04-07-2022

Nomineer je buur

We kennen ze allemaal. Buren die altijd voor je klaar staan, voor wie niets teveel is. Buurtbemiddeling Emmen is naar hen op zoek voor de verkiezing ‘Beste Buur van gemeente Emmen 2022’.
Lees meer