Terug naar Nieuws

Erkenning van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voor Buurtbemiddeling Emmen!!

Gepubliceerd op:

Dankzij de enthousiaste inzet van de vrijwillige buurtbemiddelaars heeft Buurtbemiddeling Emmen het Certificaat van het CCV ontvangen. Willy Afman, Coördinator Buurtbemiddeling Emmen (zie foto),  vertelt dat het CCV hiermee verklaart dat Buurtbemiddeling Emmen voldoet aan de door het CCV gestelde kwaliteitscriteria.

 

In Nederland bestaat sinds midden jaren '90 de mogelijkheid om Buurtbemiddeling toe te passen bij conflicten tussen buren. Sinds 2005 is het CCV de beheerder van deze methode, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Het loont om deze op peil te houden, omdat keer op keer blijkt hoe succesvol Buurtbemiddeling is! Het CCV is het landelijk aanspreekpunt voor Buurtbemiddeling en verspreidt (de methode) Buurtbemiddeling, bewaakt de kwaliteit, monitort de resultaten en ondersteunt professionals bij de organisatie en uitvoering. In nauwe samenwerking met mensen uit de praktijk worden nieuwe ontwikkelingen in de methodiek verwerkt.

Al enkele jaren bestond er vanuit het veld behoefte om de kwaliteit van de buurtbemiddelingsorganisaties onder de loep te nemen. Het CCV voorziet sinds 2011 in deze behoefte met de kwaliteitstoets Buurtbemiddeling. Voorwaarde is dat de buurtbemiddelingsorganisatie minimaal 1 jaar bestaat. Om voor erkenning in aanmerking te komen, moet een kwaliteitstoets worden doorstaan.

De kwaliteit van de buurtbemiddelingsorganisatie wordt aan de hand van een aantal vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria in kaart gebracht. Zo wordt onder andere getoetst of de methode van Buurtbemiddeling wordt toegepast volgens de algemene methodiek van Buurtbemiddeling, volgen (nieuwe) bemiddelaars een door het CCV erkende basistraining vrijwilligers Buurtbemiddeling, volgen de bemiddelaars regelmatig bijscholing en intervisie, enz.

De erkenning geldt voor een periode van 2 jaar. En voor een verlenging wordt er opnieuw getoetst.

 

26-06-2019

Nominatie geopend: “Beste buur van gemeente Emmen 2019”

Is jouw buurman of buurvrouw de beste buur van Emmen? Ook dit jaar kun je iemand nomineren. Tijdens de landelijke Burendag worden de winnaars bekend gemaakt door de jury en in het zonnetje gezet door wethouder Robert Kleine.
Lees meer