Terug naar Nieuws

Steunouder initiatief bestaat 1 jaar!

Gepubliceerd op:
Steunouder initiatief bestaat 1 jaar!

Een jaar geleden begon het initiatief Steunouder in onze gemeente Emmen in samenwerking met Yorneo. 

Na de start van het project duurde het niet lang voordat de eerste vrijwilligers en vraagouders zich aandienden, en daarmee kon het echte werk van start gaan. Dit werk omvatte onder andere huisbezoeken om een helder beeld te krijgen van zowel de vraag als het aanbod. Vervolgens werd gekeken naar mogelijke matches, afhankelijk van diverse factoren zoals vervoer, beschikbaarheid, gezinssituatie, specifieke opvoedvragen, woonomgeving, huisdieren, normen en waarden, en meer.

Met trots kunnen we melden dat na slechts een jaar al 18 vraagouders en 14 steunouders betrokken zijn bij Steunouder Emmen. Dit succes is mede te danken aan ons uitgebreide netwerk. Onze netwerkpartners hebben ons regelmatig benaderd om casussen te bespreken, en we hebben al vaak samen huisbezoeken afgelegd om elkaar te leren kennen.

Wat ons het meest trots maakt, is dat we inmiddels 6 mooie matches hebben kunnen realiseren tussen vraaggezinnen en steunouders. Deze matches hebben verschillende vormen aangenomen:

  • Alleenstaande moeders hebben wat ademruimte gekregen dankzij steunouders, waardoor ze even tijd voor zichzelf hebben
  • Een weduwnaar deelt nu de zorg voor zijn dochtertje met een ervaren pleegmoeder.
  • Een pleegmoeder brengt haar pleegdochter wekelijks naar een steunopa en -oma
  • Een meisje, wiens broertje onlangs aan een ziekte is overleden, geniet van speeltime tussen de dieren bij een steunouder
  • Een gevlucht meisje uit Eritrea krijgt persoonlijke aandacht van een steunouder
  • Een moeder van een autistisch zoontje wordt gekoppeld aan een andere moeder van een autistisch zoontje

Elke match biedt op zijn eigen manier verlichting en positiviteit aan gezinnen of kinderen, en is tevens een verrijking voor de steunouders.

In het komende jaar streven we ernaar verder te groeien en nog meer waardevolle matches tot stand te brengen tussen vraaggezinnen en steunouders. Hierbij hebben we ook de steun van onze netwerkpartners nodig. We willen jullie bedanken voor de vruchtbare samenwerking van het afgelopen jaar en hopen deze in de toekomst voort te kunnen zetten.

Meer weten? Volg ons op Facebook! 

14-09-2023

Week van de Mantelzorg 5 t/m 11 november

Van 5 tot en met 11 november is er weer een Week van de Mantelzorg. De gemeente Emmen organiseert deze week samen met de Contactpunten Mantelzorg en Sedna. De week is bedoeld als blijk van waardering voor de mantelzorger.
Lees meer