ANBI-status

Sedna, onderdeel van Tintengroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Sedna, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer 

812709202

Contactgegevens  
Klik hier voor onze contactgegevens.

Doelstelling     

De stichting heeft ten doel:

  1. Het realiseren en uitvoeren van een laagdrempelig, hoogwaardig en duurzaam sociaal netwerk voor inwoners van gemeente Emmen die ondersteuning nodig hebben bij zelfredzaamheid en participatie.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur           

  • Bestuurder: Dhr. J. Brongers.
  • In het directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd. 

Beloningsbeleid

Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en  competenties welke wij aan onze medewerkers  stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Financiële verantwoording

Beleidsplan

 

 

Meer informatie?

Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!